Organisaties waar "Hodgkin en non-Hodgkin vzw" vertegenwoordigd is.

Om nog beter de belangen van de lotgenoten te kunnen behartigen neemt Hodgkin en non-Hodgkin vzw deel aan de onderhandelingen en vergaderingen van de hieronder vermelde verenigingen.

Radiorg

Radiorg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte.
Zij overkoepelen alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staan iedereen bij met raad en daad.
Hun missie? Zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken.
De weg wijzen met heldere informatie.
Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn voor mensen met zeldzame ziekten.
Samen met alle verenigingen en patiënten vormen zij één groot front!


Vlaams Patiëntenplatform 

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
Het Vlaams Patiëntenplatform wil:
Patiëntenverenigingen samenbrengen.

Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen.
Signaleren, informeren en mee beslissen

 

De vereniging "Hodgkin en non-Hodgkin vzw" neemt ook deel aan nationale en internationale bijeenkomsten. 

2016 maart 08 Université Libre de Bruxelles

“Stand van zaken 21/22, 2012-2015 van het kankerplan”

Binnen de ULB (Université Libre de Bruxelles) werd gezamelijk met de VUB de stand van zaken besproken binnen het kankerplan en dit meer bepaald aangaande het actiepunt 21 en 22.
Actie 21: Steun aan ouders van kinderen met kanker.
Actie 22: Toegang tot psToegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten.

 
 

2016 March 4 – 5  Brussel

“EORTC Cancer Clinical Research Methodology Course for Patient Advocates”

 
 

2016 March 2 – 3 Denmark, Copenhagen

denemarken20168th Annual International Experience Exchange for Patient Organisations, Copenhagen, Denmark