Familiedag Puyenbroeck 16/04/16

Niettegenstaande de minder gunstige weersomstandigheden was het voor de deelnemers een fijne en aangename dag. Voor sommige een eerste kennismaking met de mogelijkheden dat dit domein te bieden heeft. Na het onthaal met koffie werd een treinrondrit gedaan, waardoor men een overzicht had van de diverse ontspanningsmogelijkheden op het domein.


Geslaagd infomoment “Zeldzame ziekten” 27/02/16

De gegeven voordracht, op deze geslaagde bijeenkomst, heeft duidelijkheid verschaft over het Statuut, wie ervoor in aanmerking komt en welk voordeel dit kan betekenen. Aanpassing van de maximumfactuur (MAF) en het automatisch toepassen van de derdebetalersregeling. De aanwezigen waren zeer tevreden over de professeonele uiteenzetting gedaan door de sprekers van het RIZIV en ORPHANET. Door Radiorg werd deze dag genomineerd voor de Edelweiss Award.