Boottocht Gent 11/09/2016

Wat begon als een aangename dag eindigde ook in een aangename dag.
We waren met meer dan 70 personen, gelijke aantal aanwezigen van  Hodgkin en non-Hodgkin vzw  en CMP, om te genieten van de boottocht ons aangeboden door Portus Ganda vzw en de toeristische dienst “Stad Gent”.


Familiedag Puyenbroeck 16/04/16

Niettegenstaande de minder gunstige weersomstandigheden was het voor de deelnemers een fijne en aangename dag. Voor sommige een eerste kennismaking met de mogelijkheden dat dit domein te bieden heeft. Na het onthaal met koffie werd een treinrondrit gedaan, waardoor men een overzicht had van de diverse ontspanningsmogelijkheden op het domein.


Geslaagd infomoment “Zeldzame ziekten” 27/02/16

De gegeven voordracht, op deze geslaagde bijeenkomst, heeft duidelijkheid verschaft over het Statuut, wie ervoor in aanmerking komt en welk voordeel dit kan betekenen. Aanpassing van de maximumfactuur (MAF) en het automatisch toepassen van de derdebetalersregeling. De aanwezigen waren zeer tevreden over de professeonele uiteenzetting gedaan door de sprekers van het RIZIV en ORPHANET. Door Radiorg werd deze dag genomineerd voor de Edelweiss Award.