ZeldzameZiektenDag 25/02/2017

Op zaterdag 25 februari 2017 organiseerde Hodgkin en non Hodgkin vzw een activiteit in het kader van zeldzame ziekten dat doorging te Gent, Zwijnaarde – Oud Gemeentehuis. Heerweg-Noord, 2.

Internationaal is februari de maand van de “ZeldzameZiektenDag”. Vermits de aangebrachte thema’s niet specifiek aan de ziekte gerelateerd zijn,

was de activiteit toegankelijk voor elke lotgenotenvereniging en/of individueel geïnteresseerde.

Volgende verenigingen namen dan ook deel:
vzw NET & MEN - Kanker.
CMP Vlaanderen vzw.
Waldenström.

Er werd ons een interessante en leerrijke voormiddag gegeven door aangename en vlotte spreeksters voor Unia, Emelie Van Laer en voor Trefpunt Zelfhulp, Annemie Vandermeulen. Er werd gesproken over de rechten alsook de plichten van de patiënt.

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert

De dienst Niet-raciale discriminaties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, , opent veel dossiers in verband met verzekeringen. Daarbij gaat het vooral om de hospitalisatie- en schuldsaldo-verzekeringen.

 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 

Op wat moet je letten als chronische patiënt? Emelie Van Laer (UNIA).

- Kan je nog op reis gaan als de kans op herval tot de mogelijkheden behoort?

- Wat met hypothecaire leningen indien je gevat bent door ziekte?

- Kan de hospitalisatie verzekering je uitsluiten?

- Wat met het gewaarborgd inkomen?

 

zeldzame ziekten 019

Diegene die hiermee geconfronteerd worden zijn zieken, of mensen die volledig genezen zijn, of eventueel nog met nawerkingen zitten. 

 In de meeste dossiers gaat het gewoonweg om het feit dat de verzekeraar het risico weigert. In de andere gevallen gaat hetom de aangerekende bij-premie.

Inzake verzekeringen werkt het Centrum niet alleen op basis van de antidiscriminatiewet. In zijn adviezen aan de personen die contact opnemen, houdt het Centrum ook rekening met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet op de verzekeringen, de wet op de rechten van de patiënt, de algemene beginselen inzake verzekeringen en contracten en de recente rechtspraak op verzekeringsgebied.

Een van de wettelijke opdrachten van Unia is om ‘individuele meldingen’ te behandelen. Iedereen kan bij hen terecht met een vraag, een verzoek om tussenbeide te komen, een opmerking of interpellatie over de anti-discriminatiewetgeving en de grondrechten van personen met een handicap, zoals bepaald door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen men een Handicap.

 

Tips voor een beter gesprek met je arts. Annemie Vandermeulen (ZelfhulpTrefpunt).

Hier werden ons een aantal tips meegegeven om een goed en vlot gesprek aan te gaan met de arts of specialist. Deze tips waren nuttig om de beschikbare tijd die je krijgt goed te benutten.

 

zeldzame ziekten 014

Voorbereiding:
Bereid een gesprek met de arts goed voor: waar maak je je zorgen over en op welke vragen wil je zeker een antwoord krijgen?

Tijdens het gesprek:
Wees kort en bondig in je verhaal en kom meteen ter zake. Vertel de reden van je bezorgdheid en wat je verwacht van de arts.

Afronding:
Geef een samenvatting van de gemaakte afspraken inzake behandeling en opvolging.

 

Meer tips kunt u nalezen door op onderstaande link te klikken.

file:///C:/Users/albert/Downloads/Drieluiksfolder_arts-patient_Trefpunt_Zelfhulp.pdf

Hierna was er tijdens een broodjesmaaltjjd nog ruimschoots tijd om ervaringen en gedachten uit te wisselen.