Organisaties waar "Hodgkin en non-Hodgkin vzw" vertegenwoordigd is.

Om nog beter de belangen van de lotgenoten te kunnen behartigen neemt Hodgkin en non-Hodgkin vzw deel aan de onderhandelingen en vergaderingen van de hieronder vermelde verenigingen.

Radiorg

Radiorg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte.
Zij overkoepelen alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staan iedereen bij met raad en daad.
Hun missie? Zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. 
De weg wijzen met heldere informatie.
Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn voor mensen met zeldzame ziekten.
Samen met alle verenigingen en patiënten vormen zij één groot front!


Vlaams Patiëntenplatform 

Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
Het Vlaams Patiëntenplatform wil:
Patiëntenverenigingen samenbrengen.

Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen.
Signaleren, informeren en mee beslissen

Raad van bestuur herverkozen op algemene vergadering Vlaams Patiëntenplatform

Om de belangen te behartigen van onze lotgenoten heeft Hodgkin en non-Hodgkin vzw zich kandidaat gesteld om deel uit te maken van de RvB van het Vlaams Patiëntenplatform. DE RvB, samengekomen op zaterdag 24 maart 2018 aanvaarde onze voorzitter unaniem.  We denken hierdoor nog beter de belangen van onze leden, maar ook van alle chronische zieken te kunnen verdedigen. zie verslag VPP.