Symposium (Webinar) 17/10/2020


Hodgkin en non Hodgkin vzw organiseerde voor de eerste keer een Webinar omwille van de corona pandemie.

Met 151 inschrijvingen waarvan 120 deelnemers mogen we spreken van een enorm succes. Ook de vele binnengekomen reacties en bedankingen, aan de hand van een enquête, waren zeer lovend.


Het voor de eerste keer organiseren van een Webinar, en dit voor ons Symposium op 17 oktober 2020, was toch een beetje stressen. Kunnen we, omwille van het corona-virus, het symposium laten doorgaan in het Pand te Gent zoals gewoonlijk, of moeten we het op een andere manier zoals een Webinar organiseren?

Na zo lang mogelijk gewacht te hebben kwam dan toch de beslissing om over te gaan tot een Webinar. Maar hoe begin je eraan. Na wat informatie te hebben opgezocht en de sprekers op de hoogte te hebben gebracht, viel de beslissing om toch over te gaan tot een Webinar en deze in handen te geven van Tamara Twist, een Medical Content Provider en te laten doorgaan in het “Oud gemeentehuis” te Zwijnaarde.

Onze drie sprekers waren:

  • Dr. Vanessa Van Hende (hematoloog) van AZ Nikolaas: voordracht over Hodgkin lymfoom: diagnose, standaardbehandeling en opvolging.
  • Dr. Liesbeth Schauvlieghe (hematoloog) van AZ Groeninge: Voordracht over het spectrum non-Hodgkin lymfoom: diagnose, standaardbehandeling en opvolging. Met aandacht voor leukemie, mantelcel, marginale zone, Burkitt, ...
  • Prof. Dr. Fritz Offner (hematoloog) van UZ Gent: Voordracht over Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom: komt er een tijd van chemovrije behandeling? Wat zijn de nieuwe behandelperspectieven en de lopende klinische studies? Wat biedt de toekomst bij herval?

Na de uiteenzetting van elke spreker was er de mogelijkheid om vragen te stellen, deze kwamen vlot binnen. Alles werd in goede banen geleid door moderator Jan Van Parijs en technieker Christophe Vandenbussche, We bedanken deze mensen voor de goede en vlotte samenwerking.

 

Op aanvraag van een aantal deelnemers, die wel ingeschreven waren maar door omstandigheden en beroepsbezigheden niet hebben kunnen inloggen op het moment zelf, zullen de video en de presentaties nog kunnen bekijken op onze site gedurende 6 maand.

De conclusie is, gezien het aantal inschrijvingen en de reacties die we hebben gekregen dat het nodig is om voortduren informatie over te brengen bij lotgenoten en medisch personeel. Overbrengen van informatie aangaande de ziekte is dan ook één van ons hoofddoelen.

 

Het bestuur

Hodgkin en non-Hodgkin vzw