Symposium (Webinar) Lymfoom in tijden van Corona 26/03/2022

Stillaan proberen we weer om onze activiteiten op een normale manier op te starten, zij het nog altijd met de op dat moment geldende coronaregels.

Het symposium was georganiseerd door Hodgkinvzw, in het Pand te Gent, Onderbergen 1, met deelname van andere verenigingen: LVV, CMP en Wildgroei.

Voor het symposium Lymfoom in tijden van Corona kon men kiezen om plaatselijk aanwezig te zijn of voor het volgen van de Webinar.

Een aantal mensen durfden het aan om plaatselijk aanwezig te zijn.

Een 130-tal mensen hebben zich ingeschreven om dit symposium te volgen online, waaronder een groot aantal verpleegkundigen en mensen uit de zorgsector. De Webinar werd verzorgd door het team van Jan Van Parijs.

Wanneer je koos om in te schrijven voor de Webinar kreeg je een link toegestuurd waarmee je een half uur, voor de sessie (Webinar) begon, kon inloggen om aan deze sessie deel te nemen.

Met onze drie ervaren sprekers mogen we zeker spreken van een succes.

Na de inleiding door Prof. dr.Fritz Offner - diensthoofd Hematologie UZ Gent, hadDr Yannick Vande Weygaerde - pneumoloog UZ Gent het over “Hoe verloopt een Covid infectie, hoe behandelen we die in het ziekenhuis?”

Prof. dr.Fritz Offner - diensthoofd Hematologie UZ Gent, had het daarna over de volgende thema’s:    Waarom zijn lymfoom patiënten extra gevoelig?

            Welk deel van het immuunstelsel is daarin belangrijk voor wat?

             Wat weten we over het voorkomen en de vooruitzichten van Covid bij lymfoom patiënten?

Dr Chiel Gharakhani Hemato UZ Gent, had het dan weer over:

            Wat kunnen we op dit moment en in de toekomst doen om ons daar zo            Wat doet vaccinatie?

            goed mogelijk voor te beschermen?

Na de uiteenzetting was er nog tijd voor vragen.

De voormiddag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Conclusie: Corona is geen gewone griep en is nog niet weg, er werd ons aangeraden om nog altijd voorzichtig te zijn en dit zeker voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

We doen verder ons best om zoveel mogelijk mensen te bereiken en dit op een veilige manier.

Tot volgende

Het bestuur