Geslaagd infomoment “Zeldzame ziekten” 27/02/16

De gegeven voordracht, op deze geslaagde bijeenkomst, heeft duidelijkheid verschaft over het Statuut, wie ervoor in aanmerking komt en welk voordeel dit kan betekenen. Aanpassing van de maximumfactuur (MAF) en het automatisch toepassen van de derdebetalersregeling. De aanwezigen waren zeer tevreden over de professeonele uiteenzetting gedaan door de sprekers van het RIZIV en ORPHANET. Door Radiorg werd deze dag genomineerd voor de Edelweiss Award.